अनुसन्धानको आरम्भको अभ्यास कापी र सम्बन्धित सामाग्री अब नेपालीमा पठनपाठन गर्ने शिक्षकहरुका लागि नि:शुल्क उपलब्ध छन् ! अनुवादक शुभाङ्ग पाण्डेलाई हाम्रो धन्यावाद।

टम र क्रिसलाई आफ्नो कक्षाम वा कार्यशाला सञ्चालन गर्न बोलाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई  admin@whereresearchbegins.com मा ईमेल लेख्नुहोस् ।

अनुवादबारे प्रश्न वा कुनै शुद्धाशुद्धि छ भने, admin@wheresearchbegins.com मा लेख्नुहोला।